windows aio

  1. mthaihien

    Tải Windows All (7,8.1,10,11) AIO 88in1 x86/x64 2021 PreActivated

    Vài hôm gần đây, phiên bản Windows All (7,8.1,10,11) All Editions With Updates AIO 88in1 x86/x64 Oct-2021 Pre-Activated được mọi người chia sẻ rầm rộ. Theo mình tìm hiểu được, phiên bản Windows All này có nguồn gốc là từ Team OS. Vì vậy, mình đã lên chính chủ Team OS tải về rồi chia sẻ lên...
  2. Hải Hài Hước

    [Fshare/Drive] Mởi tải Windows AIO Editions ISO '88-in-1', đầy đủ các phiên bản Windown 7, 8.1, 10, 11 đã kích hoạt

    Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc tìm kiếm và cài đặt Windows trên máy tính, mình xin chia sẻ bộ cài tổng hợp đã được đóng gói thành file ISO với đầy đủ các phiên bản của Windown 7, 8.1, 10, 11 (x86/x64). Bộ cài Windows AIO Editions 88-in-1 (x86/x64) này được tạo bởi bạn Nhat Nhat, thành...
Top Bottom