windows gaming edition

  1. Hải Hài Hước

    Mời dùng thử "Windows 17" đến từ tương lai, nhanh - nhẹ - tối ưu, có cả phiên bản Gaming Edition

    Nghe có vẻ hơi hư cấu, nhưng đây không phải là ảnh ghép hay là một phiên bản đặc biệt nào đó chưa từng được công bố của Microsoft. "Windows 17" hoàn toàn có thật, nhưng là một sản phẩm cá nhân do tác giả Nguyễn Đình Bách (nickname Khatmau_sr) phát triển từ năm 2017 dưới dạng file ghost và hiện...
Top Bottom