windows search

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft Edge cuối cùng cũng được tích hợp khả năng mở file Microsoft Office ngay trên trình duyệt

    Hôm qua, Microsoft Edge version 92 đã bắt đầu ra mắt người dùng thử nghiệm trong Dev Channel với bổ sung 2 tính năng mới là Office Viewer và tích hợp Windows Search vào Microsoft Edge. Hai tính năng mới đã được thử nghiệm trong vài tháng và nhiều người dùng hiện có thể thử nghiệm chúng bằng...
  2. Nguyễn_Cương

    Microsoft đang chuẩn bị bổ sung thêm tính năng mục thời tiết và mục tin tức vào Windows Search

    Vào đầu năm 2020, Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm thêm mục thời tiết trong Windows Search và nó dường như đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người dùng. Mục thời tiết đã bị xóa đối sau khi một số người dùng phản ứng,tuy nhiên có vẻ như Microsoft vẫn có ý định tính hợp tính năng...
Top Bottom