world cleanup day 2020

  1. thudm

    Canon đồng hành cùng chiến dịch World Cleanup Day 2020 tại Hà Nội

    Chiến dịch “World Cleanup Day” được công bố vào năm 2012, thu hút hàng triệu người tham gia. Hiện nay, Chiến dịch đã lan rộng đến hơn 180 quốc gia với mạng lưới 18,9 triệu tình nguyện viên đang cùng tham gia cuộc chiến chống rác thải trên toàn cầu. Được thành lập vào tháng 06.2018, thông qua...
Top Bottom