wsatools

  1. Nguyễn_Cương

    Giờ đây người dùng Windows 11 sẽ có thể sao lưu, khôi phục ứng dụng Android với WSATools 0.2.0

    Như đã từng giới thiệu trong bài viết trước, WSATools là một ứng dụng do nhà phát triển Simone Franco tạo ra nhằm cho phép người dùng có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng Android trên Windows 11 thông qua file APK mà không cần phải thực hiện theo cách thu công. Bài viết nhanh chóng thu hút được...
  2. HaiiDeas

    Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Android trên Windows 11 cực dễ

    Windows Subsystem for Android là một tính năng mới được Microsoft bổ sung trên Windows 11, cho phép người dùng cài đặt và chạy các ứng dụng Android từ máy tính mà không cần thông qua trình giả lập như trước. Mặc dù hiện tại chúng ta có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện công...
Top Bottom