xử lý nước thải tại bình dương

  1. caonamphat

    xử lý nước, xử lý nước thải tại Thuận An, Bình Dương

    xu ly nuoc thai tai tx Thuan An - công ty xử lý nước thải - xử lý nước thải sinh hoạt - xử lý nước thải công nghiệp - công nghệ xử lý nước thải XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI TX THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG Với dân số trên 410.000 người, hàng ngày, toàn thị xã thải ra khoảng 167.000m3 nước thải và trên...
Top Bottom