xem video trong nền

  1. HaiiDeas

    NewPipe cập nhật phiên bản mới, hỗ trợ tìm kiếm trên YouTube Music và sửa lỗi thoát ứng dụng đột ngột

    Mới đây, nhóm phát triển NewPipe đã phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng này, bổ sung chức năng tìm kiếm nội dung trên YouTube Music, khắc phục tình trạng thoát app đột ngột và nhiều lỗi khác gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. THAY ĐỔI TRONG BẢN 0.19.3: Bổ sung Tìm kiếm trên...
Top Bottom