xiaomi copy

  1. Nguyễn_Cương

    Năm 2022 rồi, đến bao giờ Xiaomi mới chịu ngừng việc "copy" lại Apple

    Xiaomi là một trong những thương hiệu sản xuất smartphone Trung Quốc phổ biến nhất thế giới. Công ty bắt đầu hoạt động vào năm 2010 với tư cách là một công ty internet. Tuy nhiên, vào năm 2011, Xiaomi đã chuyển mình sang sản xuất smartphone đầu tiên của mình và kể từ đó, thương hiệu Xiaomi nhanh...
Top Bottom