xóa bộ nhớ cache

  1. Nguyễn_Cương

    Bộ nhớ cache là gì? Có nên xóa bộ nhớ cache để giúp smartphone Android không bị chậm theo thời gian không?

    Xóa bộ nhớ cache của ứng dụng có lẽ là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất khi nói đến việc sử dụng smartphone Android. Nhiều người xóa bộ nhớ cache của ứng dụng theo bản năng, để giải phóng thêm dung lượng hoặc cho dù đúng hay không là để giữ cho smartphone Android và ứng dụng của họ...
Top Bottom