xóa file

  1. Nguyễn_Cương

    Cách thiết lập tự động dọn dẹp thùng rác trên Windows 11 cực kỳ đơn giản

    Khi chúng ta xóa một hình ảnh, video hay file trên Windows, chúng sẽ không bị xóa luôn khỏi hệ điều hành mà được chuyển sang Recycle Bin (thùng rác) phòng khi trường hợp bạn cần lại những file đã xóa đó. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn file khỏi hệ điều hành, bạn sẽ phải dọn sạch Recycle Bin theo...
  2. Nguyễn_Cương

    Bắt đầu từ ngày hôm nay, Google Drive sẽ tự động chặn hoặc xóa file có nội dung 18+ của người dùng

    Vào ngày hôm nay, Google đã công bố các điều khoản sử dụng mới cho dịch vụ lưu trữ đám mây độc quyền của mình - Google Drive, theo đó gã khổng lồ tìm kiếm sẽ sớm bắt đầu hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các file vi phạm điều khoản người dùng của công ty. Theo đó, các file vi phạm...
Top Bottom