youtube++

  1. Hải Hài Hước

    Tổng hợp 8 ứng dụng miễn phí hỗ trợ nghe nhạc trên YouTube không cần mở màn hình tốt nhất cho iPhone

    Khi muốn nghe nhạc trên YouTube mà không cần mở sáng màn hình iPhone, thông thường chúng ta phải sử dụng các phiên bản YouTube đã được chỉnh sửa hoặc jailbreak máy để cài đặt tiện ích hỗ trợ, nhưng thao tác thực hiện khá phức tạp và không dùng được lâu dài (app mod thì bị thu hồi chứng chỉ liên...
Top Bottom