youtube picture in picture

  1. Hải Hài Hước

    YouTube kéo dài thời gian thử nghiệm tính năng Picture-in-Picture trên thiết bị iOS

    Nhằm hỗ trợ tốt hơn khi phát hành chính thức cho công chúng, YouTube tiếp tục gia hạn thời gian thử nghiệm tính năng Picture-in-Picture trên thiết bị iOS đến 31/1/2022 thay vì 31/10/2021 như thông báo trước đó. Ban đầu, tính năng này được đưa vào thử nghiệm từ giữa tháng 6/2021 dành cho cho...
  2. Hải Hài Hước

    Đã có thể sử dụng trước tính năng Picture-in-Picture của YouTube trên các thiết bị iOS

    Vào giữa tháng 6, Google đã bắt đầu triển khai chế độ Picture-in-Picture trên YouTube dành cho các thiết bị iOS. Mặc dù tính năng này hiện chưa được phát hành rộng rái, nhưng nếu bạn đang sử dụng gói Premium thì có thể trải nghiệm trước tính năng này ngay bây giờ. Như vậy, đây là một đặc quyền...
Top Bottom