youtube vanced v15.05.54

  1. HaiiDeas

    Mời cập nhật YouTube Vanced v15.05.54, sửa lỗi và bổ sung một số tính năng mới từ phiên bản gốc

    YouTube Vanced v15.05.54 là bản cập nhật mới nhất tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh việc khắc phục lỗi từ những phiên bản trước, nhóm phát triển cũng bổ sung thêm một số tính năng được Google cung cấp cho ứng dụng YouTube gốc trong khoảng 9 tháng gần đây. Lâu rồi mình cũng mới dùng lại app...
Top Bottom