youtube vanced v16.29.39

  1. HaiiDeas

    YouTube Vanced v16.29.39 phát hành chính thức, mời các bạn cập nhật

    Mới đây, Vanced Team tiếp tục phát hành bản build mới cho ứng dụng Youtube Vanced với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó bao gồm Bumped base -SPONSORBLOCK, cải thiện chức năng shorts video, sửa lỗi khi vuốt xuống để làm mới danh sách video đồng thời bổ sung thêm một số tính năng từ ứng dụng...
Top Bottom