zero covid

  1. HaiiDeas

    "Thành phố iPhone" được loại bỏ các hạn chế kiểm soát COVID, khôi phục lại hoạt động sản xuất cường độ cao

    Sau thời gian dài rơi vào tình trạng thiếu ổn định do các hạn chế và chính sách Zero COVID từ chính phủ Trung Quốc, nhà máy sản xuất lớn nhất của Foxconn tại Trịnh Châu (nơi được ví như thành phố iPhone) đã "thoát khỏi" danh sách địa điểm có "rủi ro cao". Điều này cũng giúp công ty chấm dứt hệ...
Top Bottom