zoom trên ppt

  1. hotromicrosoft.com

    TOP 5+ thủ thuật PowerPoint trên Microsoft 365 bạn không thể bỏ qua (Phần 2).

    Bạn đã từng mất "đánh vật" nhiều ngày để chuẩn bị cho bài trình bày của mình sắp tới? Nếu bạn từng vò đầu bứt tai vì không biết xây dựng slide trình bày như thế nào? Đó là vì bạn chưa biết khai thác tính năng PowerPoint từ Microsoft 365 đó thôi. Tiếp tục Phần 2, trong loạt bài TOP 5+ thủ thuật...
Top Bottom