Adobe Bridge CC 2019 Full Crack link tốc độ cao

Tham gia
15/4/18
Bài viết
316
Được thích
15
2783 #1
Adobe Bridge CC 2019 là một ứng dụng áp đặt có thể được sử dụng để quản lý cũng như làm việc với các tệp đa phương tiện. Bạn có thể dễ dàng theo dõi tất cả các video, bài hát cũng như ảnh được lưu trữ trên PC của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống Adobe Bridge CC 2017 .

Adobe Bridge CC 2019 đã được trang bị danh mục quy mô đầy đủ cũng như chương trình quản lý truyền thông có vẻ tốt và rất dễ vận hành cho người mới. Nó đã có một chế độ xem nhiều sẽ giúp bạn xác định các tập tin ẩn và sắp xếp chúng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể thêm nhãn cũng như gán xếp hạng cho tất cả các mục được Adobe Bridge công nhận. Với ứng dụng này, bạn có thể có nhiều cách khác nhau để xử lý siêu dữ liệu và bạn cũng có thể tạo các mẫu để giảm bớt công việc của mình. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác đổi tên hàng loạt và cũng có thể kiểm soát các mục đa phương tiện bao gồm din danh mục cá nhân của bạn. Adobe Bridge CC 2019 đã được trang bị giao diện có thể tùy chỉnh cao, cho phép bạn chọn loại không gian làm việc khác nhau. Tất cả trong tất cả Adobe Bridge CC 2019 là một ứng dụng ấn tượng có thể được sử dụng để quản lý cũng như làm việc với các tập tin đa phương tiện. Bạn cũng có thể tải xuống Adobe Illustrator CC 2019

Tính năng của Adobe Bridge CC 2019
  • Một ứng dụng áp đặt có thể được sử dụng để quản lý cũng như làm việc với các tệp đa phương tiện.
  • Có thể dễ dàng theo dõi tất cả các video, bài hát cũng như ảnh được lưu trữ trên PC của bạn.
  • Được trang bị với danh mục quy mô đầy đủ cũng như chương trình quản lý phương tiện truyền thông có vẻ tốt và rất dễ dàng để hoạt động cho người mới.
  • Có một chế độ xem nhiều sẽ giúp bạn xác định các tập tin ẩn và sắp xếp chúng theo nhiều cách khác nhau.
  • Có thể thêm nhãn cũng như gán xếp hạng cho tất cả các mục được Adobe Bridge công nhận.
  • Có thể có nhiều cách khác nhau để xử lý siêu dữ liệu và bạn cũng có thể tạo mẫu để giảm bớt công việc của mình.
  • Cũng có thể thực hiện thao tác đổi tên hàng loạt và cũng có thể kiểm soát các mục đa phương tiện được bao gồm trong danh mục cá nhân của bạn.
  • Được trang bị giao diện có thể tùy chỉnh cao, cho phép bạn chọn loại không gian làm việc khác nhau.
Download Adobe Bridge CC 2019
(Mật khẩu nếu có: xsoftwares.net)
Nguồn: xsoftwares.net
 
Top Bottom