Bộ Công an: Người dân có thể đăng kí hộ khẩu, cư trú, tạm vắng qua mạng và nhận thông báo qua tin nhắn từ 1/7/2021

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
504
2455 #1

Hôm 15/5 vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020 với một số điều chỉnh mới, trong đó có việc yêu cầu đăng kí hộ khẩu, cư trú qua mạng.

Theo đó, Thông tư này quy định về việc đăng kí thường / tạm trú; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú; đăng kí thường trú, đăng kí tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân; trách nhiệm quản lí cư trú.

So với quy định hiện hành áp dụng từ 7 năm trước thì Thông tư mới có nhiều thay đổi quan trọng, trong đó ở việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú qua mạng, thay vì trực tiếp.


Nếu như ở Thông tư số 35/2014, việc nộp hồ sơ đăng kí thường trú, đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã, với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đăng kí tạm trú nộp hồ sơ đăng kí tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
Nay với Thông tư 55 mới, ngoài việc nộp trực tiếp ra thì Bộ cũng đã cho bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ cổng dịch vụ công, điều này có thể xem là rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian làm thủ tục. Cụ thể như sau:

Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng kí cư trú

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng kí cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng kí cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú.

[....]

3. Trường hợp thực hiện đăng kí cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú thì người yêu cầu đăng kí cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng kí cư trú.

Điều 15. Thông báo lưu trú

1. Việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

[....]

c) Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng kí cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú;

d) Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Điều 16. Khai báo tạm vắng

1. Việc khai báo tạm vắng đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

[....]

c) Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng kí cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú;

d) Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

"Việc thông báo về kết quả đăng kí thường trú, đăng kí tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng được thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng kí cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú", Bộ này cho biết trong Thông tư mới.


Thông tư 55 mới sẽ được thực hiện từ 1/7/2021 tới đây và hay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành hồi 9/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Chi tiết về Thông tư 55/2021, bạn có thể xem tại đây: 

Theo dõi Youtube

MSI Pulsating Power

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom