Cùng tìm hiểu về Bloom Taxonomy - Thang tư duy Bloom

hang49882

New Member
Tham gia
16/5/22
Bài viết
6
Được thích
0
469 #1
Thang bloom về kiến thức (bloom taxonomy) được xem là một công cụ nền tảng để phân loại các mục tiêu học tập và kỹ năng khác nhau mà các nhà giáo dục đặt ra cho học sinh của họ. Tháp tư duy Bloom bao gồm 6 cấp độ học tập bên dưới. Sáu cấp độ này có thể được sử dụng để tạo các cấu trúc cho mục tiêu học tập, bài học và đánh giá khóa học của bạn.

1. Ghi nhớ (Remembering)
Ghi nhớ là khả năng khôi phục, ghi nhận và nhớ lại kiến thức có liên quan. Hay nói cách khác, ghi nhớ là khi sinh viên có thể nhắc lại các thông tin, kiến thức đã học.

2. Hiểu (Understanding)
Hiểu là khả năng diễn đạt ý nghĩa của thông điệp bằng miệng, văn bản hay hình ảnh.

3. Áp dụng (Applying)
Áp dụng là khả năng vận dụng các thông tin, kiến thức đã học vào một tình huống nào đó.

4. Phân tích (Analyzing)
Phân tích là khả năng chia thông tin, kiến thức thành các phần nhỏ, sau đó xác định cách các phần nhỏ đó liên quan với nhau và với một cấu trúc hoặc mục đích tổng thể.

5. Đánh giá (Evaluating)
Đánh giá là dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn thông qua việc kiểm tra và phê bình để đưa ra một phán quyết, nhận định về một vấn đề.

6. Sáng tạo (Creating)
Đây là cấp độ cao nhất của thang đo Bloom. Sáng tạo là khả năng ghép các kiến thức, thông tin đã có lại với nhau để tạo thành một cấu trúc hay định lý mới.

Khi học bất kì một kiến thức nào, đầu tiên chúng ta sẽ cần học và nắm rõ mảng kiến thức đó thông qua 3 bước: Nhớ, Hiểu và Áp dụng. Trên nền tảng đó, kỹ năng tư duy bậc cao được phát triển thông qua các bước: phân tích, đánh giá và sáng tạo. Để hiểu rõ hơn về bloom taxonomy là gì và cách phát triển tư duy bậc cao, các bạn tham khảo bài chia sẻ này nhé: Tư duy bậc cao: tầm quan trọng và cách phát triển - Peter Hưng
 
Top Bottom