Card WifiHackintoshmmo4 Bluetooth 4.1 21mb/s cho âm hay ,ấm chuẩn Hifi Sterios lossless aac Bộ phát wifi Chịu Tải chuẩn N 300Mbps- Nhà kinh Doanh , q

Top Bottom