Danh sách những thiết bị Samsung đang được phát triển Android 6.0 Marshmallow

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
5667 #1
Theo SamMobile, Samsung đang bắt đầu tiến hành thử nghiệm bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow trên một số thiết bị thuộc dòng Galaxy của hãng, bắt đầu từ những model flagship được ra mắt trong năm 2014 và 2015.


Theo đó, các thiết bị nằm trong danh sách được thử nghiệm đầu tiên bao gồm Galaxy S5, Galaxy Note 4, Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy Note 5 và Galaxy S6 Edge Plus. Bên cạnh các sản phẩm cao cấp, một thiết bị thuộc phân khúc thấp hơn là S5 Neo cũng xuất hiện trong thông tin rò rỉ gần đây. Bạn có thể tra cứu tên mã của các thiết bị được nhắc đến tại đây.
Tất nhiên, đây mới chỉ là danh sách rò rỉ sơ bộ và hiện Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về các thiết bị sẽ được hỗ trợ và thời gian phát hành phiên bản Android mới nhất cho dòng sản phẩm Galaxy của họ. Diễn đàn sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất trong thời gian tới.

[parsehtml]
<table width="100%" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="154">
<col width="100">
<col width="203"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Model name&quot;]">Model name</td>
<td style="font-weight: bold; color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Model code&quot;]">Model code</td>
<td style="font-weight: bold; color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Provider&quot;]">Provider</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5 &quot;]">Galaxy S5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G900F&quot;]">SM-G900F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5&quot;]">Galaxy S5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G900V&quot;]">SM-G900V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5&quot;]">Galaxy S5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G900H&quot;]">SM-G900H</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5&quot;]">Galaxy S5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G900FD&quot;]">SM-G900FD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5 LTE-A&quot;]">Galaxy S5 LTE-A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G901&quot;]">SM-G901F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN &quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5 neo&quot;]">Galaxy S5 neo</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G903F&quot;]">SM-G903F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S5 LTE-A&quot;]">Galaxy S5 LTE-A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G906L&quot;]">SM-G906L</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;LG U+&quot;]">LG U+</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920FD&quot;]">SM-G920FD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920F&quot;]">SM-G920F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920D&quot;]">SM-G920D</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;NTT DOCOMO&quot;]">NTT DOCOMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920T&quot;]">SM-G920T</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;T-MOBILE&quot;]">T-MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920D&quot;]">SM-G920D</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;NTT DOCOMO&quot;]">NTT DOCOMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920A&quot;]">SM-G920A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;AT&amp;T&quot;]">AT&amp;T</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920P&quot;]">SM-G920P</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SPRINT&quot;]">SPRINT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920V&quot;]">SM-G920V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920I&quot;]">SM-G920I</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920R4&quot;]">SM-G920R4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;US CELLULAR&quot;]">US CELLULAR</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920AZ&quot;]">SM-G920AZ</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;CRICKET&quot;]">CRICKET</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920R7&quot;]">SM-G920R7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920T1&quot;]">SM-G920T1</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;T-MOBILE &quot;]">T-MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920R6&quot;]">SM-G920R6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920W8&quot;]">SM-G920W8</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;BELL MOBILITY&quot;]">BELL MOBILITY</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920S&quot;]">SM-G920S</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SKT&quot;]">SKT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920K&quot;]">SM-G920K</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;KT&quot;]">KT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6&quot;]">Galaxy S6</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G920L&quot;]">SM-G920L</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;LG U+&quot;]">LG U+</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G9250&quot;]">SM-G9250</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;CHINA&quot;]">CHINA</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925F&quot;]">SM-G925F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925I&quot;]">SM-G925I</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925Z&quot;]">SM-G925Z</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SOFTBANK MOBILE&quot;]">SOFTBANK MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925D&quot;]">SM-G925D</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;NTT DOCOMO&quot;]">NTT DOCOMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925J&quot;]">SM-G925J</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;KDDI CORPORATION&quot;]">KDDI</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925T&quot;]">SM-G925T</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;T-MOBILE &quot;]">T-MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925A&quot;]">SM-G925A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;AT&amp;T&quot;]">AT&amp;T</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925P&quot;]">SM-G925P</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SPRINT&quot;]">SPRINT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925R4&quot;]">SM-G925R4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;US CELLULAR&quot;]">US CELLULAR</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925R6&quot;]">SM-G925R6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925W8&quot;]">SM-G925W8</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;BELL MOBILITY&quot;]">BELL</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925R7&quot;]">SM-G925R7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925V&quot;]">SM-G925V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925K&quot;]">SM-G925K</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;KT&quot;]">KT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925S&quot;]">SM-G925S</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SKT&quot;]">SKT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge&quot;]">Galaxy S6 edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G925L&quot;]">SM-G925L</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;LG U+&quot;]">LG U+</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928A&quot;]">SM-G928A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;AT&amp;T&quot;]">AT&amp;T</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928P&quot;]">SM-G928P</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SPRINT&quot;]">SPRINT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928R4&quot;]">SM-G928R4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;US CELLULAR&quot;]">US CELLULAR</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928F&quot;]">SM-G928F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928V&quot;]">SM-G928V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928T&quot;]">SM-G928T</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;T-MOBILE &quot;]">T-MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G9287C&quot;]">SM-G9287C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928I&quot;]">SM-G928I</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy S6 edge +&quot;]">Galaxy S6 edge +</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-G928C&quot;]">SM-G928C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 4&quot;]">Galaxy Note 4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N910V&quot;]">SM-N910V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 4&quot;]">Galaxy Note 4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N910F&quot;]">SM-N910F</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;EUR OPEN&quot;]">EUR OPEN</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note Edge&quot;]">Galaxy Note Edge</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N915V&quot;]">SM-N915V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920C&quot;]">SM-N920C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920V&quot;]">SM-N920V</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;VERIZON&quot;]">VERIZON</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920R4&quot;]">SM-N920R4</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;US CELLULAR&quot;]">US CELLULAR</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920P&quot;]">SM-N920P</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SPRINT &quot;]">SPRINT</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920A&quot;]">SM-N920A</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;AT&amp;T&quot;]">AT&amp;T</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920T&quot;]">SM-N920T</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;T-MOBILE &quot;]">T-MOBILE</td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N9208&quot;]">SM-N9208</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920C&quot;]">SM-N920C</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;Galaxy Note 5&quot;]">Galaxy Note 5</td>
<td style="color: #555459;" data-sheets-value="[null,2,&quot;SM-N920I&quot;]">SM-N920I</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
[/parsehtml]
Theo: SamMobile.com
 
Last edited by a moderator:

hoangpm

Active Member
Tham gia
8/9/15
Bài viết
929
Được thích
240
#4
S5 có là mừng rồi, chờ thôi.
 
Tham gia
7/10/15
Bài viết
54
Được thích
8
#7
SamSung đẹp ghê. Càng ngày càng thích mà chẳng có tiền để sắm
 

hsoncd

New Member
Tham gia
14/9/14
Bài viết
11
Được thích
8
#8
Xóa ngay bài này vì... ko thấy nói đến N910C
 
Top Bottom