Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trong Windows 10 với PowerShell

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,499
Được thích
7,382
5630 #1
Windows 10 đi kèm với một số ứng dụng được cài đặt sẵn, tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng cần thiết. Các ứng dụng này có thể làm nặng máy, nhưng Microsoft không cho phép người dùng gỡ bỏ toàn bộ trong Settings app. Nếu muốn gỡ bỏ, hãy làm theo các cách sau.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản nhất:
 • Bước 1: Vào Menu Start, tìm ứng dụng muốn xóa.
 • Bước 2: Click phải vào ứng dụng chọn Uninstall

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để gỡ bỏ cài đặt sẵn trên Windows, nhưng nó sẽ không hoạt động với các ứng dụng Universal.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản với PowerShell:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + X, sau đó click Windows PowerShell (Admin).
 • Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ dành cho phiên bản Windows 10 Creators Update trở lên, Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, có thể tìm kiếm ở thanh Search với từ khóa PowerShell sau đó chạy với quyền Administrator.

Bước 2: Hướng dẫn gỡ bỏ từng ứng dụng:

Code:
Get-AppxPackage [PackageName] | Remove-AppxPackage
Ví dụ viết gọn:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Hoặc:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage
 • Gỡ bỏ tất cả các ứng dụng:
Code:
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
 • Danh sách tên ứng dụng WindowsApps:
- 3D Builder
PackageName: Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Alarms & Clock
PackageName: Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- App Installer
PackageName: Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Calculator
PackageName: Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Camera
PackageName: Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Feedback Hub
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Get Office
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Groove Music
PackageName: Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Mail & Calendar
PackageName: microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Maps
PackageName: Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Messaging
PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Microsoft Solitaire
PackageName: Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Movies & TV
PackageName: Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- OneNote
PackageName: Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paid Wi-Fi & Cellular
PackageName: Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paint 3D
PackageName: Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- People
PackageName: Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Photos
PackageName: Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Skype Preview
PackageName: Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

- Sticky Notes
PackageName: Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store
PackageName: Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store Purchase
PackageName: Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Tips
PackageName: Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- View 3D Preview
PackageName: Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Voice Recorder
PackageName: Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Weather
PackageName: Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Xbox
PackageName: Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Sau đó tiến hành khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Bài viết tương tự:
 
Last edited by a moderator:

kyguidat

New Member
Tham gia
6/12/17
Bài viết
2
Được thích
2
#2
Windows 10 đi kèm với một số ứng dụng được cài đặt sẵn, tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng cần thiết. Các ứng dụng này có thể làm nặng máy, nhưng Microsoft không cho phép người dùng gỡ bỏ toàn bộ trong Settings app. Nếu muốn gỡ bỏ, hãy làm theo các cách sau.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản nhất:
 • Bước 1: Vào Menu Start, tìm ứng dụng muốn xóa.
 • Bước 2: Click phải vào ứng dụng chọn Uninstall

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để gỡ bỏ cài đặt sẵn trên Windows, nhưng nó sẽ không hoạt động với các ứng dụng Universal.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản với PowerShell:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + X, sau đó click Windows PowerShell (Admin).
 • Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ dành cho phiên bản Windows 10 Creators Update trở lên, Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, có thể tìm kiếm ở thanh Search với từ khóa PowerShell sau đó chạy với quyền Administrator.

Bước 2: Hướng dẫn gỡ bỏ từng ứng dụng:

Code:
Get-AppxPackage [PackageName] | Remove-AppxPackage
Ví dụ viết gọn:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Hoặc:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage
 • Gỡ bỏ tất cả các ứng dụng:
Code:
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
 • Danh sách tên ứng dụng WindowsApps:
- 3D Builder
PackageName: Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Alarms & Clock
PackageName: Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- App Installer
PackageName: Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Calculator
PackageName: Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Camera
PackageName: Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Feedback Hub
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Get Office
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Groove Music
PackageName: Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Mail & Calendar
PackageName: microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Maps
PackageName: Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Messaging
PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Microsoft Solitaire
PackageName: Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Movies & TV
PackageName: Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- OneNote
PackageName: Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paid Wi-Fi & Cellular
PackageName: Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paint 3D
PackageName: Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- People
PackageName: Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Photos
PackageName: Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Skype Preview
PackageName: Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

- Sticky Notes
PackageName: Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store
PackageName: Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store Purchase
PackageName: Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Tips
PackageName: Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- View 3D Preview
PackageName: Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Voice Recorder
PackageName: Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Weather
PackageName: Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Xbox
PackageName: Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Sau đó tiến hành khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Bài viết tương tự:
 

ssid

Member
Tham gia
19/11/16
Bài viết
68
Được thích
50
#5
3D Builder: Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Alarms and Clock: Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Calculator: Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Calendar and Mail: Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

Camera: Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

Get Office: Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get Skype: Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Get Started: Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Groove Music: Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Maps: Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Microsoft Solitaire Collection: Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Money: Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Movies & TV: Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

News: Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

OneNote: Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

People: Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Phone Companion: Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Photos: Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

Store: Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Sports: Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Voice Recorder: Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

Weather: Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Xbox: Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage
 

xuantruongyen4

New Member
Tham gia
5/12/17
Bài viết
148
Được thích
70
#6
Mình cho mấy ứng dụng đó không startup và chạy nền, vậy là được, gỡ ra có khi lại lỗi win
 

CuongQN24

New Member
Tham gia
6/3/17
Bài viết
16
Được thích
5
#7
Hay
Windows 10 đi kèm với một số ứng dụng được cài đặt sẵn, tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng cần thiết. Các ứng dụng này có thể làm nặng máy, nhưng Microsoft không cho phép người dùng gỡ bỏ toàn bộ trong Settings app. Nếu muốn gỡ bỏ, hãy làm theo các cách sau.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản nhất:
 • Bước 1: Vào Menu Start, tìm ứng dụng muốn xóa.
 • Bước 2: Click phải vào ứng dụng chọn Uninstall

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để gỡ bỏ cài đặt sẵn trên Windows, nhưng nó sẽ không hoạt động với các ứng dụng Universal.

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản với PowerShell:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + X, sau đó click Windows PowerShell (Admin).
 • Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ dành cho phiên bản Windows 10 Creators Update trở lên, Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, có thể tìm kiếm ở thanh Search với từ khóa PowerShell sau đó chạy với quyền Administrator.

Bước 2: Hướng dẫn gỡ bỏ từng ứng dụng:

Code:
Get-AppxPackage [PackageName] | Remove-AppxPackage
Ví dụ viết gọn:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Hoặc:

Code:
Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage
 • Gỡ bỏ tất cả các ứng dụng:
Code:
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
 • Danh sách tên ứng dụng WindowsApps:
- 3D Builder
PackageName: Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Alarms & Clock
PackageName: Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- App Installer
PackageName: Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Calculator
PackageName: Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Camera
PackageName: Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Feedback Hub
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Get Office
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Groove Music
PackageName: Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Mail & Calendar
PackageName: microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Maps
PackageName: Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Messaging
PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Microsoft Solitaire
PackageName: Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Movies & TV
PackageName: Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- OneNote
PackageName: Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paid Wi-Fi & Cellular
PackageName: Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Paint 3D
PackageName: Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- People
PackageName: Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Photos
PackageName: Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Skype Preview
PackageName: Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

- Sticky Notes
PackageName: Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store
PackageName: Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Store Purchase
PackageName: Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Tips
PackageName: Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- View 3D Preview
PackageName: Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Voice Recorder
PackageName: Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Weather
PackageName: Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

- Xbox
PackageName: Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


Sau đó tiến hành khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Bài viết tương tự:
Thủ thuật hay.
 

Chia sẻ trang này

Theo dõi Youtube

Top Bottom