Hệ thống phím tắt nhanh cho bàn phím qwerty trên Blackberry

Tham gia
10/2/14
Bài viết
426
Được thích
303
9132 #1

Hệ thống phím tắt trên bàn phím qwerty của BlackBerry không còn xa lạ đối với người dùng, nó giúp chúng ta thao tác nhanh hơn và những chiếc BB 10 Qwerty cũng không ngoại lệ. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu hệ thống phím tắt của Q10/Q5 có giống như những dòng BB trước đây hay có sự thay đổi? Bài viết này sẽ tổng hợp và cập nhật toàn bộ hệ thống phím tắt trên Q10/Q5. So với BBOS, rất nhiều phím tắt đã bị loại bỏ do không còn phù hợp thay vào đó là 200 phím tắt mới được nhà sản xuất đưa vào BB10.

Sau đây là danh sách các phím tắt đã được cập nhật:

BlackBerry Q10 Keyboard Shortcuts

1. Contacts
 • Any key - List views - Search
2. Calendar
 • P - Agenda/Week/Schedule/Month - Go to previous day/week/month
 • N - Agenda/Week/Schedule/Month - Go to next day/week/month
 • C - Agenda/Week/Schedule/Month - Create a new event
 • T - Agenda/Week/Schedule/Month - Jump to today
 • S - Agenda/Week/Schedule/Month - Switch to search view
 • I - Schedule and week view - Move between Day/Week/Month/6 Month in sequence
 • O - Schedule and week view - Move between Day/Week/Month/6 Month in sequence
 • D - Schedule and day view - Move between Day/Week/Month/6 Month in sequence
 • W - Schedule and week view - Move between Day/Week/Month/6 Month in sequence
 • M - Schedule and Month view - Move between Day/Week/Month/6 Month in sequence
 • E - Event detail - Switch to edit mode
3. Phone
 • Phone Any key - Call log screen, Call contacts screen - Initaites search.
 • Return/Enter - KeyPad screen - calls the number
 • Number keys - KeyPad screen - inputs digits
 • Enter/Return - Contacts search - Call top search result
 • Backspace - KeyPad screen -Clear
 • Numeric Keys - In Call screen - DTMF Tone
 • Enter/Return - In Call screen - Send MMI Command (in call keypad)
 • H - In Call screen - Place call on hold
 • $ - In Call screen - Toggle speakerphone
4. File Manager
 • T - Nothing focused - Top
 • B - Nothing focused - Bottom
 • S - Nothing focused - Search
5. Home Screen
 • Any key - Search/Type'N'Go
6. BlackBerry Hub
 • T - global, no focus - Jump to Screen Top
 • B - global, no focus - Jump to Screen Bottom
 • C - global, no focus - Create New Email
 • S - global, no focus Search, Find
 • R - global, no focus - Reply
 • L - global, no focus - Reply All
 • F - global, no focus - Forward
 • Backspace - Control has focus - Delete selected text or items, or revert auto-correct
 • N - Message preview - Next message
 • P - Message preview - Previous message
 • W - Message preview - Flag for follow-up
7. BlackBerry Messenger & Groups
 • T - Any scrollable screen - Jump to top
 • B - Any scrollable screen - Jump to bottom
 • Space - Any scrollable screen - Scroll down one screen length
 • Shift + Space - Any scrollable screen - Scroll up one screen length
 • N - Contacts Tab - Next section header
 • P - Contacts Tab - Previous section header
 • S - Contacts Tab - Invoke Search
 • Alt + Enter - Reply field - Insert carriage return
 • Enter - Text field - Send message
 • Long-press Enter - Screens with multiple input fields - Move focus to the next control
 • C - Edit status/ Select category sheet - Create New
 • R - Chat View/ Picture + List Comment - Move focus to reply field/ Comment field
 • I - Viewing a picture - Zoom in
 • O - Viewing a picture - Zoop out
 • E - User profile - Quick access to edit personal message
8. SMS / MMS
 • T -In chat - Scroll to top of page
 • B - In chat - Scroll to bottom of page
 • R - Message list view - Reply to message
 • C - Any screen - Compose message
9. BlackBerry World
 • T - Any List View - Jump to Top of view
 • B - Any List View - Jump to Bottom of view
 • N - Any List View - Jump to Next Section Header Below
 • P - Any List View - Jump to Previous Section Header Above
 • Space - Any List View - Scroll one screen length down
 • Shift+Space - Any List View - Scroll one screen length up
 • S - Any view - Search
10. BlackBerry Remember
 • T - Nothing focused - Jump to top of screen
 • B - Nothing focused - Jump to bottom of screen
 • C - Nothing focused - Create new entry
 • Delete - Focused item - Delete selected item
11. Word To Go Card
 • A - Nothing focused- Select all
 • T - Nothing focused - Top
 • B - Nothing focused - Bottom
 • Space - Nothing focused - Scroll down one screen length
 • Shift + Space - Nothing focused - Scroll up one screen length
 • I (+) - Nothing focused - Zoom in
 • O (-) - Nothing focused - Zoom out
 • W - Nothing focused - Original size
12. Sheets To Go App
 • T - Nothing focused -Top
 • B - Nothing focused - Bottom (farthest down user-edited cell on that tab)
 • S - Nothing focused - Find
 • U - Nothing focused - Undo
 • Space - Nothing focused - Scroll down one screen length
 • Shift + Space - Nothing focused - Scroll up one screen length
 • N - Nothing focused - Next tab
 • P - Nothing focused - Previous tab
 • I (+) - Nothing focused - Zoom in
 • O (-) - Nothing focused - Zoom out
 • W - Nothing focused - Original size
13. Sheets To Go Card
 • T - Nothing focused -Top
 • B - Nothing focused - Bottom (farthest down user-edited cell on that tab)
 • S - Nothing focused - Find
 • U - Nothing focused - Undo
 • Space - Nothing focused - Scroll down one screen length
 • Shift + Space - Nothing focused - Scroll up one screen length
 • N - Nothing focused - Next tab
 • P - Nothing focused - Previous tab
 • I (+) - Nothing focused - Zoom in
 • O (-) - Nothing focused - Zoom out
 • W - Nothing focused - Original size
14. Print To Go
 • T - Nothing focused -Top
 • B - Nothing focused - Bottom (farthest down user-edited cell on that tab)
 • S - Nothing focused - Search
 • Space - Any scrollable screen - Scroll down one screen length
 • Shift + Space - Any scrollable screen - Scroll up one screen length
15. Instant Action
 • BBM (name) - Begin a BlackBerry Messenger message to a specific contact
 • email (name) - Begin an e-mail to a specific contact
 • call (name) - Begin a phone call with a specific contact
 • text (name) - Begin an SMS text message with a specific contact
 • Facebook (status message) - Update Facebook status
 • Twitter (message) - Post a tweet
 • LinkedIn (message) - Update LinkedIn status

Posted by @Qúach Đờ Phắc
Nguồn: CrackBerry
 

Hard Work

New Member
Tham gia
14/6/18
Bài viết
8
Được thích
0
#2
For knowing how to delete browsing history you may switch to this hub delete all browsing history as here you will be able to delete browsing history of internet explorer automatically and permanently. This portal includes all beneficial and advantageous information as I have seized information last night.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom