Học theo Netflix, YouTube yêu cầu phải dùng chung Wi-Fi mới có thể sử dụng gói Premium Family

Nguyễn_Cương

Well-Known Member
Tham gia
5/10/17
Bài viết
4,219
Được thích
2,484
1459 #1

YouTube Premium cung cấp gói đăng ký dành cho gia đình trị giá $22,99/tháng (tương đương 560.000 VNĐ) , cho phép tối đa 5 thành viên gia đình dùng chung gói đăng ký không có quảng cáo. YouTube luôn yêu cầu các thành viên sử dụng gói dành cho gia đình phải cư trú trong cùng một hộ gia đình với người quản lý gia đình. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi người đã có thể vượt qua hạn chế này và chia sẻ gói YouTube Premium dành cho gia đình bên ngoài một hộ gia đình.

Một người dùng Reddit đã đăng ký gói YouTube Premium dành cho gia đình đã đăng ảnh chụp màn hình email họ nhận được từ nền tảng này yêu cầu họ xác nhận địa chỉ của mình. Email cảnh báo người dùng rằng quyền truy cập YouTube Premium của họ có thể bị khóa nếu họ không xác nhận địa chỉ của mình và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho gói dành cho gia đình. Email nhắc lại rằng tất cả người đăng ký gói YouTube Premium dành cho gia đình phải có cùng địa chỉ cư trú với người quản lý gia đình.

Trang hỗ trợ của YouTube nêu rõ như sau: Để đủ điều kiện chia sẻ tư cách thành viên gia đình YouTube, mỗi thành viên gia đình phải sống ở cùng địa chỉ cư trú với người quản lý gia đình. Cứ sau 30 ngày, việc đăng ký điện tử sẽ xác nhận yêu cầu này.


Có nhiều báo cáo kể từ năm 2019 về việc mọi người nhận được email từ YouTube để xác nhận địa chỉ của họ đối với gói YouTube Premium dành cho gia đình. Về cơ bản, các thành viên trong gia đình có thể sử dụng các mạng Wi-Fi khác nhau nhưng tài khoản Google của họ phải sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán của gia đình .

Tuy nhiên dựa trên thông tin mọi người đã chia sẻ trên Reddit và các diễn đàn hỗ trợ của Google việc thay đổi địa chỉ thanh toán và khớp địa chỉ đó với địa chỉ của người quản lý gia đình không còn hoạt động nữa. Theo điều khoản mới của YouTube thì hệ thống của nền tảng “sử dụng nhiều tín hiệu khác nhau để gắn cờ các tài khoản cần xác minh tính đủ điều kiện của gói gia đình”. Chúng có thể bao gồm các hạn chế dựa trên địa chỉ IP khác nhau, sử dụng các mạng Wi-Fi khác nhau mà mỗi thành viên đang truy cập.

 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom