Mời tải về iOS 9 beta 1 (torrent / fshare)

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,322
Được thích
11,510
10938 #1

Hôm nay các lập trình viên Apple đã có thể tải về phiên bản iOS 9 Beta 1 để phát triển ứng dụng, các bạn cũng có thể tải về restore vào thiết bị để trải nghiệm với điều kiện máy đã được nhập UUID để sử dụng firmware mới này.

Cách lấy UUID của thiết bị đang sử dụng:

1. Vào iTunes
2. Kết nối thiết bị với máy tính


3. Chọn thiết bị và click chuột lên phần Serial sẽ hiện UUID cùng các loại mã khác, ở đây chungsta chỉ cần UUID, click chuột phải và chọn Copy


4. Các bạn có thể nhờ bạn bè có tài khoản developer trên Apple add UUID của máy hoặc có thể trả 20,000 đồng để add UUID thông qua dịch vụ: MuaThe247.Com.


Sau đây là link tải cho từng loại thiết bị iOS:

[parsehtml]
<style>
#ios9_link_table td, #ios9_link_table th{
border: dashed 1px #272727;
}
#ios9_link_table{
width: 100%;
}
</style>
<table id="ios9_link_table">
<th>Thiết bị</th>
<th>Tên file</th>
<th>Link tải (torrent/Imzdl)</th>

<tr><td colspan="3" style="background-color:#3498db;color:white;font-weight:bold;">iPhone</td></tr>
<tr>
<td><br />iPhone 6</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_6__13A4254v.zip</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=61">Torrent</a><br />
<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/5R57AJJTAN7O">Fshare</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPhone 6 Plus</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_6_Plus__13A4254v...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=62">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/ORHSARSBYMWF">Fshare</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPhone 5S (A1457, A1518, A1528, A1530)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5s_Model_A1457_A...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=58">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/38OGX5J19WIJ">Fshare</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPhone 5S (A1453, A1533)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5s_Model_A1453_A...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=59">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/2LKS1H3Q3YDO">Fshare</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPhone 5 (A1429)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5_Model_A1429__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=55">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/6Z5GJ4NMZQHX">Fshare</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPhone 5 (A1428)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5_Model_A1428__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=54">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/5HR563NPDGVS">Fshare</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPhone 5C (A1456, A1532)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5c_Model_A1456_A...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=57">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/FD8T76Z6MDNX">Fshare</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPhone 5C (A1507, A1516, A1526, A1529)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_5c_Model_A1507_A...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=56">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/VWNA4IZ35AM2">Fshare</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPhone 4S</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPhone_4s__13A4254v.zip</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=87">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fshare.vn/file/B93DB5K6TD3Z">Fshare</a><br />
</td>
</tr>

<tr><td colspan="3" style="background-color:#3498db;color:white;font-weight:bold;">iPod Touch</td></tr>

<tr>
<td><br />iPod Touch 5th Generation</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPod_touch_5th_generati...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=60">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=60">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>

<tr><td colspan="3" style="background-color:#3498db;color:white;font-weight:bold;">iPad</td></tr>

<tr>
<td><br />iPad Air 2 (A1566)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_Air_2_Model_A1566_...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=85">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=85">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPad Air (A1474)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_Air_Model_A1474__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=79">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=79">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPad Mini (A1432)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_Model_A1432__...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=70">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=70">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Air 2 (A1567)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_Air_2_Model_A1567_...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=86">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=86">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 2 (A1489)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_2_Model_A1489...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=76">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=76">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPad Air (A1475)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_Air_Model_A1475__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=80">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=80">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>

<tr>
<td><br />iPad 2 Wi-Fi</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_2_WiFi__13A4254v.z...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=65">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=65">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 2 (A1490)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_2_Model_A1490...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=77">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=77">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_2_WiFi__3G_GSM__13...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=63">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=63">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 4th Generation (A1458)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_4th_generation_Mod...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=73">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=73">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Wi-Fi (3rd Generation)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_WiFi_3rd_generatio...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=69">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=69">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini (A1455)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_Model_A1455__...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=72">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=72">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini (A1454)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_Model_A1454__...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=71">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=71">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 3 (A1599)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_3_Model_A1599...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=82">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=82">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 2 Wi-Fi (Rev A)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_2_WiFi_Rev_A__13A4...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=66">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=66">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Wi-Fi + Cellular (ATT)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_WiFi__Cellular_mod...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=67">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=67">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 4th Generation (A1460)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_4th_generation_Mod...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=75">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=75">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 3 (A1600)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_3_Model_A1600...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=83">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=83">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_2_WiFi__3G_CDMA__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=64">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=64">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Air (A1476)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_Air_Model_A1476__1...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=81">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=81">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 2 (A1491)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_2_Model_A1491...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=78">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=78">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad 4th Generation (A1459)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_4th_generation_Mod...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=74">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=74">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Wi-Fi + Cellular (Verizon)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_WiFi__Cellular_mod...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=68">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=68">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


<tr>
<td><br />iPad Mini 3 (A1601)</td>
<td>
<br />iOS_9_beta__iPad_mini_3_Model_A1601...</td>

<td>
<img width="15" src="http://i.imgur.com/R0FoiuA.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/torrent_download.php?type=ios&id=84">Torrent</a><br />

<img width="15" src="http://i.imgur.com/FZT2GOp.png" />&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://imzdl.com/http_download.php?type=ios&id=84">Imzdl</a><br />
</td>
</tr>


</table>
[/parsehtml]
 
Last edited by a moderator:

Thành IT

Member
Tham gia
9/4/14
Bài viết
54
Được thích
10
#2
ai có add UUID cho mình với aae0375f29fb38e6778b743210419eeb5f3b97c6
 

traduma

Well-Known Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
353
Được thích
326
#4
Thôi iem cứ chờ chính thức cho lành...
 

Theo dõi Youtube

MSI Pulsating Power

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom