Mời tải Windows AIO Editions ISO '530-in-1', đầy đủ các phiên bản Windown 7, 8.1, 10, 11, Server (2008 - 2022)

HaiiDeas

Telegram: t.me/techrumvn
Tham gia
23/4/16
Bài viết
12,623
Được thích
16,735
8366 #1


Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc cài đặt lại máy tính khi bị lỗi hoặc hỗ trợ người khác một cách nhanh chóng, mình xin chia sẻ phiên bản Windows AIO '530-in-1' ISO với đầy đủ phiên bản Windown từ 7, 8, 8.1, 10 đến 11 (x86/x64), cùng Windows Server từ 2008 đến 2022 (gần như là bản build mới nhất hiện nay). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng nếu cần thiết nhé.

Bộ cài Windows AIO Editions 530-in-1 (x86/x64) này được sưu tầm bởi bạn Huỳnh Linh, thành viên trong nhóm Windows 11 Việt Nam. Một file ISO tổng hợp đầy đủ các phiên bản từ Windows 7 đến Windows 11; Windows Server 2008 đến 2022 (gần như là những bản mới nhất hiện nay). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ Anh và Nga.

Tải về tại đây: (cập nhật link drive)
Code:
MD5: 1a6df8bc059da86013fae62bc52fe5bc
SHA-1: d8c8ab486a77850a04281c299f1f91200d6ff999
SHA-256: 930d7ea596cee31d8a76e338c5a6b39a1ffb0a8184eed969fc1639fde05d185a

Danh sách các phiên bản Windows trong bộ cài:

Windows 7 (x86, x64)
 • Windows 7 Home Basic (x64)
 • Windows 7 Home Basic N (x64)
 • Windows 7 Home Premium (x64)
 • Windows 7 Home Premium N (x64)
 • Windows 7 Professional (x64)
 • Windows 7 Professional N (x64)
 • Windows 7 Ultimate (x64)
 • Windows 7 Ultimate N (x64)
 • Windows 7 Enterprise (x64)
 • Windows 7 Enterprise N (x64)
 • Windows 7 Starter (x86)
 • Windows 7 Starter N (x86)
 • Windows 7 Home Basic (x86)
 • Windows 7 Home Basic N (x86)
 • Windows 7 Home Premium (x86)
 • Windows 7 Home Premium N (x86)
 • Windows 7 Professional (x86)
 • Windows 7 Professional N (x86)
 • Windows 7 Ultimate (x86)
 • Windows 7 Ultimate N (x86)
 • Windows 7 Enterprise (x86)
 • Windows 7 Enterprise N (x86)Windows 8.1 (x86, x64)
 • Windows 8.1 (x64)
 • Windows 8.1 N (x64)
 • Windows 8.1 Single Language (x64)
 • Windows 8.1 Pro (x64)
 • Windows 8.1 Pro N (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x64)
 • Windows 8.1 (x86)
 • Windows 8.1 N (x86)
 • Windows 8.1 Single Language (x86)
 • Windows 8.1 Pro (x86)
 • Windows 8.1 Pro N (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x86)Windows 10 (x86, x64)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x64 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x64 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x86 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x64 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x86 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x64 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x64 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x86 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x86 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Education (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Education N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Education (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Education N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 1909)
 • Windows 10 Education (x64 - 1909)
 • Windows 10 Education N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 1909)
 • Windows 10 Education (x86 - 1909)
 • Windows 10 Education N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 1909)
 • Windows 10 Home (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 2004)
 • Windows 10 Education (x64 - 2004)
 • Windows 10 Education N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 2004)
 • Windows 10 Education (x86 - 2004)
 • Windows 10 Education N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Education (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Education N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Education (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Education N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Education (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Education N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Home N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Education (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Education N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 21H1)Windows 11 (x86, x64)
 • Windows 11 Home (x64)
 • Windows 11 Home N (x64)
 • Windows 11 Pro (x64)
 • Windows 11 Pro N (x64)
 • Windows 11 Home Single Language (x64)
 • Windows 11 SE (x64)
 • Windows 11 SE N (x64)
 • Windows 11 Pro Education (x64)
 • Windows 11 Pro Education N (x64)
 • Windows 11 Pro for Workstations (x64)
 • Windows 11 Pro N for Workstations (x64)
 • Windows 11 Pro Single Language (x64)
 • Windows 11 Education (x64)
 • Windows 11 Education N (x64)
 • Windows 11 Enterprise (x64)
 • Windows 11 Enterprise N (x64)
 • Windows 11 Enterprise multi-session (x64)
 • Windows 11 IoT Enterprise (x64)Windows Server (x86, x64)
 • Windows Server 2008 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Essentials (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Foundation (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2016 (x64)
 • Windows Server 2016 Essentials (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2019 (x64)
 • Windows Server 2019 Essentials (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Azure Stack HCI (Server Core Installation) (x64)Nếu nhu cầu không cao, bạn có thể tham khảo thêm bộ Windows AIO 88-in-1 này nhé. Ưu điểm là đã được kích hoạt bản quyền sẵn: [Fshare/Drive] Mởi tải Windows AIO Editions ISO '88-in-1', đầy đủ các phiên bản Windown 7, 8.1, 10, 11 đã kích hoạt.


TÁC GIẢ: HUỲNH LINH;
CHIA SẺ: FB WINDOWS 11 VIỆT NAM
 

hailongplus

Active Member
Tham gia
22/11/14
Bài viết
213
Được thích
56
#3
dung lượng 32,6GB, dùng usb 32Gb cũng không đủ thôi nghỉ khoẻ
 

Giuse Dũng

New Member
Tham gia
27/12/21
Bài viết
2
Được thích
0
#4
Sao em dùng linh Fshare để tải về, mà cả hai link đều tải gần song đều báo lỗi : "Không thể tải file, tệp không hoàn chỉnh." là sao ạ? Em là MEMMBER mới, mong mọi người giải đáp. Em tải link Fshare trên bài đăng này luôn ý ạ
 

Theo dõi Youtube

MSI Pulsating Power

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom