Rò rỉ danh sách những thiết bị được cập nhật lên Windows 10 Mobile

Tham gia
4/9/15
Bài viết
52
Được thích
159
12989 #1
Vừa qua Microsoft đã có một danh sách về các Smartphone và những chiếc Lumia có thể được nâng cấp lên Windows 10 Mobile. Dường như hầu hết các thiết bị Lumia chạy Windows Phone 8.1 sẽ được lên Windows 10 Mobile.


Danh sách những điện thoại Lumia được cập nhật lên Windows 10 Mobile
Để biết thiết bị của mình có được nâng cấp lên Windows 10 Mobile hay không, các bạn có thể tải về bảng danh sách của Microsoft với định dạng XML. Tuy nhiên nó không nêu ra tên thiết bị cụ thể mà chỉ là mã ID của các thiết bị. Thật may mắn khi trang Pcgameshardware đã tìm ra tên cụ thể của các thiết bị.

Danh sách của Microsoft có tất cả các thiết bị Lumia, từ 430 đến 1520, bao gồm cả Lumia 435, 535, 635, 640 (XL), 735 và 830. Tuy nhiên các thiết bị đến từ Huawei, HTC và Exotics lại không được tìm thấy. Riêng ba chiếc Lumia là 950 / 950 XL và 550 đã được cài sẵn Windows 10 Mobile khi ra mắt. Một số thiết bị được đề cập trong danh sách cũng có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Microsoft tại Mỹ và các cửa hàng của Anh.


[parsehtml]
<table width="100%" class="cboxtable">
<tbody>
<tr>
<th><font><font>Nh&agrave; sản xuất</font></font></th>
<th>M&atilde; ID Thiết bị</th>
<th><font><font>T&ecirc;n thiết bị</font></font></th>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Nokia / Microsoft</font></font></td>
<td><font><font>RM-1099</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 430 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1069</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 435</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1070</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 435</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1071</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 435</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1068</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 435 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-923</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 505</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-898</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 510</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-889</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 510</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-914</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 520</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-915</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 520</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-998</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 525</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1017</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 530</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1017</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 530</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1018</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 530</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1019</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 530 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1020</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 530 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1034</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 532</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1034</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 532</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1031</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 532 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1032</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 532 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1089</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 535</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1091</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 535</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1090</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 535 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1092</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 535 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1140</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 540</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1141</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 540 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-835</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 610</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-846</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 620</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-941</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 625</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-942</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 625</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-976</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 630</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-977</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 630</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-978</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 630 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-974</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 635</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-975</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 635</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1077</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1073</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1074</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1075</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 LTE (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1064</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1066</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1065</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1062</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1063</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1067</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 640 XL LTE (dual SIM)</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-803</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 710</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-809</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 710</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-885</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 720</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1040</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 730</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1038</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 735</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1039</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 735</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-801</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 800</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-819</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 800</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-824</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 820</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-825</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 820</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-984</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 830</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-985</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 830</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-823</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 900</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-820</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 920</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-821</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 920</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-822</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 920</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-892</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 925</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-893</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 925</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-910</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 925</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1045</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 930</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1004</font></font></td>
<td><font><font>unknown</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-1072</font></font></td>
<td><font><font>unknown</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-927</font></font></td>
<td><font><font>unknown</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-875</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1020</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-877</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1020</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-994</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1320</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-995</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1320</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-937</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1520</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-938</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1520</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>RM-940</font></font></td>
<td><font><font>Lumia 1520</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Acer</font></font></td>
<td><font><font>M310</font></font></td>
<td><font><font>Allegro M310</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W4</font></font></td>
<td><font><font>W4</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>M220xWWxGEN</font></font></td>
<td><font><font>Liquid M220</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Allview</font></font></td>
<td><font><font>Impera I</font></font></td>
<td><font><font>Impera I</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Impera M</font></font></td>
<td><font><font>Impera M</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W1i</font></font></td>
<td><font><font>W1i</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W1M</font></font></td>
<td><font><font>W1M</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Archos</font></font></td>
<td><font><font>40 Cesium</font></font></td>
<td><font><font>40 Cesium</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Blu</font></font></td>
<td><font><font>WIN HD LTE</font></font></td>
<td><font><font>Win HD LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>WIN JR LTE</font></font></td>
<td><font><font>Win JR LTE</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Bush</font></font></td>
<td><font><font>Bush Windows Phone</font></font></td>
<td><font><font>Windows Phone</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Dell</font></font></td>
<td><font><font>Venue Pro</font></font></td>
<td><font><font>Venue Pro</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>DEXP</font></font></td>
<td><font><font>Ixion W 5</font></font></td>
<td><font><font>Ixion W 5</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Fly</font></font></td>
<td><font><font>IQ500W</font></font></td>
<td><font><font>IQ500W Evo</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>HTC</font></font></td>
<td><font><font>Windows Phone 8S</font></font></td>
<td><font><font>8X</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Windows Phone 8X</font></font></td>
<td><font><font>8S</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PI39110</font></font></td>
<td><font><font>Titanium</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PI06100</font></font></td>
<td><font><font>Radar</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PD67100</font></font></td>
<td><font><font>7 Mozart</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PD29100</font></font></td>
<td><font><font>HD7</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PC92100</font></font></td>
<td><font><font>7 Pro</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PC40100</font></font></td>
<td><font><font>7 Trophy</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>WIN HD 2</font></font></td>
<td><font><font>HD2</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Omnia7</font></font></td>
<td><font><font>Omnia 7</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Huawei</font></font></td>
<td><font><font>W1</font></font></td>
<td><font><font>W1</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W2</font></font></td>
<td><font><font>W2</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>H883G</font></font></td>
<td><font><font>H883G</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>iBall</font></font></td>
<td><font><font>Andi4L</font></font></td>
<td><font><font>Andi4L Pulse</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Insignia</font></font></td>
<td><font><font>INSIGNIA_500_WIN</font></font></td>
<td><font><font>500</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Kazam</font></font></td>
<td><font><font>Kazam-Thunder_340W</font></font></td>
<td><font><font>Thunder 340W</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Thunder450W</font></font></td>
<td><font><font>Thunder 450W</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>LG</font></font></td>
<td><font><font>LG-E900</font></font></td>
<td><font><font>E900 Optimus 7</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Prestigio</font></font></td>
<td><font><font>PRESTIGIO-PSP8400DUO</font></font></td>
<td><font><font>Multi Phone 8400 Duo</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>PRESTIGIO-PSP8500DUO</font></font></td>
<td><font><font>Multi Phone 8500 Duo</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Q-Mobile</font></font></td>
<td><font><font>W410</font></font></td>
<td><font><font>W410</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W410a</font></font></td>
<td><font><font>W410a</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W410i</font></font></td>
<td><font><font>W410i</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W410l</font></font></td>
<td><font><font>W410l</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W410u</font></font></td>
<td><font><font>W410u</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W5101</font></font></td>
<td><font><font>W5101</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W510l</font></font></td>
<td><font><font>W510l</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>W10u</font></font></td>
<td><font><font>W10u</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Q-Smart</font></font></td>
<td><font><font>STORM W408</font></font></td>
<td><font><font>Storm W408</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>DREAM W473</font></font></td>
<td><font><font>Dream W473</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Samsung</font></font></td>
<td><font><font>GT-I8350</font></font></td>
<td><font><font>Omnia W</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>GT-I8750</font></font></td>
<td><font><font>Ativ S</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>SCH-I930</font></font></td>
<td><font><font>Ativ Odyssey</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>SM-W750V</font></font></td>
<td><font><font>Huron</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Trekstor</font></font></td>
<td><font><font>WP 4.7</font></font></td>
<td><font><font>Winphone 4.7</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Xolo</font></font></td>
<td><font><font>Win Q1000 </font></font></td>
<td><font><font>Win Q1000</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Win Q900S</font></font></td>
<td><font><font>Win Q900S</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>Yezz</font></font></td>
<td><font><font>MONACO 47</font></font></td>
<td><font><font>Monaco 47</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Billy 4</font></font></td>
<td><font><font>Billy 4.0</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font><font>Billy 4.7</font></font></td>
<td><font><font>Billy 4.7</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><font><font>ZTE</font></font></td>
<td><font><font>Tania</font></font></td>
<td><font><font>Tania</font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[/parsehtml]Lưu ý: Đối với những thiết bị đến từ BLU, HTC, ... thì việc có được nâng cấp lên Windows 10 Mobile hay không là phụ thuộc và quyết định của các hãng, chứ không phải do Microsoft. Danh sách này được tải từ Microsoft nhưng có thể chưa phải là phiên bản cuối cùng, vì thế sẽ có nhiều thiết bị chưa hoàn toàn chính xác.

Nguồn: GIGA
 
Last edited by a moderator:

phuhoa342002

New Member
Tham gia
17/9/15
Bài viết
214
Được thích
377
#2
thế cả gia phả dòng họ Lumia lẫn con ngoài giá thú đều đc lên đời à.....kiểu này tụi Android nó ghen ăn tức ở chết
 

nvk09

New Member
Tham gia
16/6/15
Bài viết
26
Được thích
2
#6
520 legend vẫn được hỗ trợ :beauty::beauty:
 
Tham gia
30/5/14
Bài viết
264
Được thích
120
#7
có mấy con đồ cổ HTC Omnia 7 với HD2 rồi cả HD7, với lại thêm hàng Việt là Q-Mobile nữa à :waaaht:
 

Archangels

Active Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
147
Được thích
93
#8
Thế éo nào hàng WP7 cũng lên được ak.vkl nhỉ:hahaha:
 

nongdanvaccay

New Member
Tham gia
18/10/15
Bài viết
2
Được thích
0
#11
cả nhà cho e hỏi với , e dùng lumia 532 , đang muốn lên win 10 , có danh sách rồi thì mình lên luôn được chưa ah, với cả là chỉ cần dùng công cui windown insider là được đúng hông ah, e cảm ơn trước
 

phuhoa342002

New Member
Tham gia
17/9/15
Bài viết
214
Được thích
377
#12
cả nhà cho e hỏi với , e dùng lumia 532 , đang muốn lên win 10 , có danh sách rồi thì mình lên luôn được chưa ah, với cả là chỉ cần dùng công cui windown insider là được đúng hông ah, e cảm ơn trước
Bạn vẫn phải dùng windows insider để up nha bạn vì dự là windows 10 mobile tới cuối tháng 11 mới có chính thức lận
 

nongdanvaccay

New Member
Tham gia
18/10/15
Bài viết
2
Được thích
0
#13
nhưng nếu bây giờ mình lên luôn luôn được chưa ah, với cả nên dùng bản slow hay bản fast đấy ah ,
 

phuhoa342002

New Member
Tham gia
17/9/15
Bài viết
214
Được thích
377
#14
nhưng nếu bây giờ mình lên luôn luôn được chưa ah, với cả nên dùng bản slow hay bản fast đấy ah ,
bạn cứ lên thoải mái vì build này ổn định lắm.......chọn fast ring nha bạn
Trong quá trình tải nhớ tắt tiết kiệm pin và pin phải hơn 40% nha
 
Tham gia
18/10/15
Bài viết
6
Được thích
2
#19
hư cấu vkl :sweat: thế bất nào 925 cấu hình ngang 928 mà dk lên còn 928 thì ko :confuse:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom