Tổng hợp key online bản quyền Windows 7 và Windows 10 cho thành viên TECHRUM

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,766
Được thích
7,748
20865 #1
Để cám ơn bạn đọc đã thường xuyên theo dõi trang TECHRUM, hôm nay mình đã tổng hợp chia sẻ key bản quyền Windows 7 và Windows 10 từ các group về Windows trên Facebook cho các bạn. Hãy nhanh tay lưu lại và kích hoạt trên thiết bị của mình nhé.
  • Lưu ý: Đây là key sưu tầm, ngoài key OEM ra có một số key mình đã kiểm tra số lượng kích hoạt, bạn nào muốn thì kích hoạt, không thì thôi nhé.
  • Key OEM có số lượng kích hoạt khoảng 5 lượt, nên mình không bảo đảm các bạn sẽ kích hoạt thành công. Nếu là Windows 10 bản Pro, hãy dùng key ngay bên dưới (có số lượng kích hoạt):
Key Windows 10 Pro Online:
  • 7F4TN-6DH9R-2DYDW-WJG72-7CFDB (Còn 8939 lượt kích hoạt)
Key Windows 10 OEM Pro Online:

Code:
JNFGF-G2YQ8-VRBC7-R2BC4-9W3GP
N7KXX-TGT8T-PJ842-YR2TB-FGDGP
KCTMF-NDHB6-WBQDM-F38QF-3DBP2
FNCGT-JX49C-46V6T-GPKY6-J2QGP
N6GW4-FW334-KHWJ4-DP2RQ-B98XC
4NF7R-CV6QD-XQKGP-BD7KK-8QKTP
N4G7D-8QGYD-87DDH-YJ6X9-66PKC
NVDT4-P8XQG-JGWJF-FCJQW-YP2KC
RNYCC-DQ3VV-47TYK-VQPBV-KHJXC
97NHJ-GFKCD-HW6X3-JXBM8-D9MP2
46N7G-DD4XQ-B9RDJ-BWT2P-KW3GP
N2W9C-M74QF-VJTJD-PQ474-K4R9C
MPT9T-NW4V4-4Y48Q-QXRJG-FVV22
K6XHN-BJKRF-HPW2M-2Y3BK-XKXTP
2PKR8-NR2TQ-8MXJT-WDK4B-VQWXC
WYR6H-BNRFC-7CY6P-D6QT8-D9MP2
4KTY6-7N3BR-CMV6G-KQQWK-6CQGP
KXDQK-NJVRX-92V3D-FGC6F-VMH22
4KN3P-VJGXJ-27MY3-GH9XJ-7FR9C
P3BMK-NBRPY-J67TM-XKPX8-BWRC2
4HD92-CN3JM-333RY-VF24T-J2QGP
NRCR9-FMRBK-47FJF-DY7X3-WQKTP
N7QDM-BR6XC-JKM67-YFGFB-88F9C
6N8VM-2FKD9-CQHHK-Q7QQT-V6DGP
HGH6R-GNMB9-RW4BY-Q298C-PGYP2
N62FC-6VV8C-MVP2G-7CP7X-H6DGP
TCYVT-4TNJ8-JTB99-C3VD4-F6YP2
XPVCN-TC9DH-H9R2R04CX8K-KQBP2
4CNCW-GTRJM-J6FJY-8TBTW-RX8XC
JMJ8M-TYNJJ-V3V2C-FHKYX-T83GP
HCFQN-9MFMC-RT7TJ-P68QY-8FG6P
KN7BF-9KFB3-V3FBV-6YXXP-3YH22
JFNVF-KJFM9-MT7C4-HYKFB-VQWXC
BYBCF-XN3R2-RVDF4-PK6QC-PGYP2
XT87N-FPMR2-23MRK-Y9427-VT9TP
N97KV-2XGYR-K6JWW-6FWVH-R9CKC
TNPFP-BTJJC-RYPTF-MDQMG-HFR9C
FQNG3-FH2D2-B8WJY-36HGP-HH66P
YN2GK-BXRRM-JMY2Y-C72K3-G83GP
XN82K-KBX4J-3JT77-W6GK2-YKMP2
VV6C4-NH8RF-3HKX3-DGJGG-683GP
QH6NP-MYV6X-XRC24-2C2XD-BG9TP
WTNP8-PCBX9-9THX9-HHGFX-9HJXC
N3TYD-D77BT-W8MJD-869DG-BP2KC
8YMPJ-NFY3D-YW87Q-W2DFV-WK8XC
NDCTQ-C9BVV-8VCTB-2JFHD-63BP2
VDPPC-8NDH2-9RBPR-M3X7W-CPQGP
NCFJF-66PPG-R9VFM-RYCWK-6CQGP
HRN8J-2YFTT-3WV8H-GYXDD-VXMP2
HGH6N-6WHMH-KJKCV-P3JDY-FGDPP
3PM8H-NFDCJ-QQBYQ-76D2B-R6YW2
8FRYC-NKGJK-2F29F-D6J86-RRHCP
JDHT8-NCTKC-JCMW7-88FVG-6F4J2
G44NY-BFVHF-6YQMM-48DGG-RRHCP
3N4Y9-CYH94-TGW3V-PBT9F-9W3PP
T89N7-FWGX6-28VJ4-RMTKB-F9CTC
DN48F-Y8QD6-6D6XG-34G9F-2KCTC
673N7-HTP2K-Q7QVT-Q3YVM-X4TGC
TTN6T-B2RR3-CQYV9-KM7CY-VQW6C
6DP6H-NMYJG-QTFP8-FMG4H-9BVCP
7DGWN-2JT8G-3J6H9-PXGWQ-G83PP
NM7YJ-TYW69-2QYGY-32WV3-BG92P
674NC-YFVKV-9G36D-9HWGJ-WB6GC
DVPP8-N4TKV-Y7FY9-F4JTQ-YBH82
FN69D-JW842-KJX43-4Y3MQ-8K86C
K82KP-FNQJP-G2KFH-9Q649-WTYW2
8GQ8X-VND3M-F46G6-3VTH8-W44J2
TVV2X-BRN47-GJVWV-BX473-4GDPP
6RHP4-NWQF3-PQ4VF-8PX96-V6DPP
K3RF4-XN6GM-BHT2T-RXCBT-D3W6C
344CM-F9N32-7VG6W-F6D94-TVJ6C
QX46N-2M34P-KWKKT-M7MCH-M4HCP
9XN9J-8VGDB-TWTBY-88R6Q-PYVCP
NDVF8-RJMV8-Y4C94-F48C4-K4TGC
G83H6-GN8PY-9FBDH-K4MFR-3DBW2
H3TYT-VJNPW-B72GD-J9RJJ-33W6C
DDNCH-BFVVJ-FTW9J-98Y77-9BVCP
MJNKQ-TGV6T-PJCBJ-XWC2P-Q3W6C
6RN8R-HK3PT-372CJ-Q4WG6-J2QPP
2CNKH-9VVB7-F66VP-HCHTV-46YP6
RQNQH-67VX8-V9GH3-6T49H-QPFC6
RCVNY-8X8D4-KPCR4-B68PT-C9XTT
CXKN6-RTJHR-FTDB2-BWQFT-4M49G
94836-KN2DG-RWV77-GVCBQ-T6PKG
MM6J9-FN8BX-DXX8M-HPK96-QYH26
73NY8-F437M-GWDTJ-DGHK2-BTDGT
YDJTN-R2KMB-TX4H4-8M3F7-M4G6T
PBCWN-J8FCP-WXMT6-64V7R-844C6
KX2N2-8Y4HY-W9TVX-B7QVR-BY49G
N9J6K-M8VCR-2CPGD-QX92T-23726
BNFBG-YPBTP-3MCMJ-DFJ44-FC2KG
CTV74-F2N92-TMXWM-D9Q46-GMT6T
FN8HJ-RBFGT-K78TT-43H2P-Q3WXG
WHNXQ-HPF8T-HD4YD-2RH4Q-VXMP6
FG3WN-T4BX2-3V6M6-VM7TG-MKMP6
MN636-3W22P-RDM3T-PW2CP-6JF9G
CHCBN-4XJQV-WVWDK-FKB2X-TF4C6
RBBF2-YN3YX-6DYWP-YP79G-D3WXG
3F2BM-2N9D2-FMV44-D9TBC-V8RC6
MMNVM-GRKXQ-TC96Q-4F7FF-Q9MP6
8QNBP-4K8XK-HFY4K-DJJV3-YBH26
DMWPW-NFDQ6-BXWP7-H3QBF-4X8XG
DVC89-9NMJ7-32YV4-Y22WD-QRR9G
V29HM-NXKMC-XJCWJ-MRGJJ-78RC6
N6V63-C733W-V7RCJ-T32V7-VT9TT
3RMN7-W6CTJ-9K2GY-FYC44-369TT
PQ6NM-6VKYV-RBX83-84T7Y-88F9G
T4WKD-FNPFR-QR2H9-RKY88-Q69TT
R42D4-X2NF9-V48BP-PV328-W44C6
Y4YVN-3VT8D-HQJ8H-8CRCT-WXCKG
CGNKV-QBDKQ-4QMJM-KGBVW-6MT6T
2XNVY-VVC8G-M9M47-HJM66-YG9TT
N2KWK-WVR3D-K6TTM-8WBQF-W8F9G
YD3NP-C8CM4-JCMGF-JH74P-JB49G
CTHMD-3NKH7-DTCMQ-9RQRY-MY49G
GVTXC-JVN7H-36G3Y-DMTX8-BWRC6
CVCBM-N3PDV-B4JT6-B7VHB-HT9TT
2FNVJ-D3R9M-KJ9HP-W439J-29XTT
FNB7J-4VQDM-T3HKX-CGRHH-XD726
KY8K8-WPNF4-X7XCT-VTRXT-4M49G
4BXF8-8NGH7-JTDXW-27X47-M4G6T
B4FQF-XPN7J-BTDWF-DGYDF-3DBP6
HMKQ4-NDQBG-YBVPG-JVJCM-JK8XG
M6N3H-9XQQK-69WBP-38TV7-KHJXG
QVD76-2GNKJ-RX2TF-RFQ4K-8QKTT
WX9TN-PDQTH-CVFF8-FWMRR-DJ3GT
PVDV2-66N8G-BWH3Q-QX9GY-K766T
7MN8G-HTP76-8TDYG-W6XJ4-KBT6T
MQYPP-CN6C7-XWVXW-TW8KV-RGDGT
X3Y3W-BHNCG-BHPCT-4R7T7-94R9G
XXNCR-2MT24-PGJVX-XPW67-RGDGT
2V6NR-HDBR4-HJH29-7WCFT-8TYP6
6R4JN-QDQPF-CKKV8-8PT44-PPQGT
WBXNM-268WD-X33WJ-KW3C7-VT9TT
HYNK6-87W22-2RFQW-KGGY2-JB49G
NRCHJ-VTVM3-WVTD3-3G2PG-V6DGT
GDNHV-BXBP7-JKH2F-YT3HT-23726
6PYT8-QNGDQ-R2QFH-8J2BT-XQBP6
KN79R-DXTDM-68MJ7-HX976-D3WXG
Key Windows 7 OEM Pro Online:

Code:
7K3WF-TB8HC-8TYKB-GWYXM-8JCXY
V2HQ7-B3BPQ-PDPCW-XPTDP-W64DB
BBJKD-XXXCR-6QW9H-YDRG7
YPB4B-GVM23-KKTJ9-Q3KB9-F68YV
MXB7C-MPH9Y-62FWG-7BGDJ-XWRYK
HQG8D-MH3HP-Y64TJ-8YP84-CT9BJ
82MVF-78RFR-WWJJ2-WHX73-86YW9
GJY9B-WMJXV-4BHQ3-W3KTX-MHXQJ
VK622-3VGCW-C4H39-MHQP6-T62TQ
28MFX-QPRT6-T2Y33-RDP4D-HBFCB
6FC9Y-WVKWX-GFBRW-YKHQP-JHHTC
V4FGP-GJCFV-9CH4B-XHH8W-3CB8H
MVKY7-8W7MK-CMFG2-7XPWP-TTYHV
CXQJ3-F4VJ7-73Y4D-YW2KX-79RJ6
GVFMX-G97PG-4BQ9Y-KWTB8-YPHP8
2KVPH-7YJHH-2C873-6K48R-W84YM
22PGP-M4RJ3-CP7BH-96TB7-X49GG
MVHDV-TCW2T-PB6F2-67TVBH-BBX9R
VM7X8-P9YHJ-824PP-CW44Q-GW4HM
V683V-XJJ4J-9DXFR-W2K9Q-R4R9W
3WWPK-J8MW7-QDGG6-KFV9G-Q6TC7
Q8RDK-BHHFQ-VB9JW-9MWX9-96G8X
TBP3Q-K7P38-XCKBY-MFXQQ-4CYY3
MPQWK-66TYD-P6XT6-HMKWG-K49DX
HTJ3F-8YF6F-WJTF9-RYPCD-PX78D
FDRMP-Q9DDR-RXCTD-7GYT6-M78RQ
YCH88-X8FJB-CGPMT-84BH4-D9TDV
VKC7T-CVTJJ-KH67V-Y27YF-JD4KM
VRRY8-VYTQ6-2X44P-K7YX4-CF23Q
MR3J9-C784X-66MCW-Q98W7-WWVWY
MKX89-79XXH-C733R-8MM8J-J9QKV
WXBMJ-Q68XH-QV9VD-FHHK6-HVGCJ
22J84-MRXFV-PXC8C-TYGJX-B3M44
CVPWK-KMGXY-989BJ-KGDBP-G7679
Chúc các bạn may mắn!

 
Last edited by a moderator:

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#3
Ok. Cám ơn mod nhiều nhiều. hun cái coi dễ thương qá chừng :D
 
Tham gia
4/5/17
Bài viết
46
Được thích
38
#5
admin với các bạn cho mình hỏi con asus trong ảnh đầu bài viết là con gì ( mã hiệu ) nhìn đẹp ạ
 

SongXôBờ

New Member
Tham gia
10/11/15
Bài viết
259
Được thích
180
#6
ôi vãi nó tạo Digital Key luôn lần sau cài lại win10pro chỉ cần đăng nhập lại tk Microsoft là đc kích hoạt luôn :big_smile:
 

thaohhk29

New Member
Tham gia
7/4/17
Bài viết
29
Được thích
8
#7
ad có key win 10 education ko? mình muốn digital mà chưa có loại online, toàn byphone ko ak, có ad rep cho mình biết với nghen
 

MacMillan

Captain
Tham gia
17/9/15
Bài viết
2,454
Được thích
7,361
#8
đổi key sao quên rồi nhỉ :| key pro là vĩnh viễn hả thớt :beauty:
p/s : có chỗ đổi sẵn mà quên =))
 
Last edited by a moderator:

MrCent

Well-Known Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
685
Được thích
454
#9
Lên bản quyền và đã xuống win7 :))))
 

soiitachi

New Member
Tham gia
4/10/17
Bài viết
1
Được thích
2
#13
Đang win 10 home bản quyền theo máy,hk biết lên đc pro không nữa mấy man,sợ mất luôn bản quyền home :nosebleed::nosebleed::nosebleed:
 

Tịnh123

Active Member
Tham gia
8/4/15
Bài viết
111
Được thích
43
#15
Đang win 10 home bản quyền theo máy,hk biết lên đc pro không nữa mấy man,sợ mất luôn bản quyền home :nosebleed::nosebleed::nosebleed:
Lên được bạn nhé.....bản home lên pro....bản quyền kỹ thuật số luôn.
 

zanghe

Member
Tham gia
8/8/14
Bài viết
69
Được thích
30
#16
Cám ơn chủ thớt nhé,

Có điều đang cần key Office hơn :byebye:
 
Tham gia
5/10/17
Bài viết
2
Được thích
0
#17
Cảm ơn ad đã chia sẻ key bản quyền win 10
Ad có key office 2013, 2016 chia sẻ nữa thì tốt
 

TruongXuan96

New Member
Tham gia
15/8/17
Bài viết
3
Được thích
0
#18
có ai hướng dẫn giúp mình làm sao nhập key dược không, mình đang dùng win10 home single language
 

Bi™

New Member
Tham gia
5/10/17
Bài viết
1
Được thích
0
#19
Cảm ơn AD đã chia sẽ key.
Mình đang xài Home và đã lên được Pro (digital lincese linked).
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom