Top 22 and Best Lightest Android Emulator for PC 2019

pusoka

Member
Tham gia
17/4/19
Bài viết
36
Được thích
0
314 #1
Need to use an Android application on a PC? Try to check the recommendations of the 22 best and lightest Android emulator for PCs and laptops in 2019.
Have you ever felt that some Android apps or games sẽ phải đúng với khi được dùng trên một PC hoặc laptop?
For example, the PUBG Mobile game is more fun to play with a keyboard or mouse.
Nếu bạn có người dùng muốn chọn game với một máy phục vụ hay cần thiết một ứng dụng Android, bạn có thể làm việc này này , một số này không có kích cỡ hay lightbulk recommended in 2019 , for PCs or laptops.
Before discussing further, do you know what the Lightest Android emulator is ?
Những Emulator là một chương trình để được phép người dùng để sử dụng khác hệ thống
So, the Android emulator is a program that cho phép bạn để sử dụng hệ thống hành động Android trên bạn laptop hoặc PC.
Mô tả của một đối số khác emulator , Including BlueStacks and Nox App Player.
Best and Lightest Android Emulator for PC


The need for gamers against Emulators is now not a question anymore. Although the game is intended for HP mobile phones, the competitive feeling in some games to search for specific People encourages software to be played in riêng Benefit for Emulator users. Now này là một kích cỡ tối đa emulator này để dùng với người dùng và gamers.
1. Genymotion


Đã có một giao diện tạo pretty and đã xử lý được xử lý, Genymotion có thể sử dụng tùy chọn cho người dùng của người làm việc trong trường học này. Máy ảnh này không thực hiện này không có thể được xác định các Casual người dùng.
Download Click here
Apart from không đang được Free, giá trị này này được sẵn sàng expensive. Tại một giá trị $ 136 Not recommended for people who focus on playing games. Because of the complete features of the Software are very friendly for developers.
2. Android Studio


If there were Genymotion suggested for developers now there is Android Studio. Genymotion doesn't tend to have more friendly interface, but Android Studio đã được thực hiện như là một IDE (Integrated development environment) hoặc máy phục vụ để tạo help khác. Unlike Genymotion, Android Studio is Google's official software
Download Click here
Máy ảnh Studio không thể chạy được vì nó cần đến qua các tiến trình. The default features are provided by Android Studio, but not because of the price and additional features that are quite complete, developers tend to use this software.
3. Remix OS


Thế giới Concept của Android emulator được thực hiện bằng Remix OS là lẽ không tương ứng khác nhất emulator. Where we usually run the emulator on the Operating System, but on Remix OS itself, it will be an Operating System.
Download Click here

Hệ thống hành động không phải là một hiển thị như cho Android, và có các tính năng như là Android. Nếu bạn đã lấy lại với Windows và muốn tìm thấy tập tin máy tính như như một Android full của ứng dụng, bạn có thể cài đặt Remix OS. But Remix OS is not recommended for heavy games.
4. ARChons


Different Android Studio Remix OS is certainly different from ARChons. ARChons have a chrome emulator concept. So này tập tin nó là hình như là một điều khiển mở rộng trên Google Chrome browser. ARChons itself was born the first time khi Google cần thêm android ứng dụng ứng dụng cho Google Chrome browser.

Continue Reading
 

Theo dõi Youtube

MSI Pulsating Power

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom