Vai Trò Của Bộ Chuyển Mạch Switch Trong Phân Phối Gói

Tham gia
3/2/21
Bài viết
44
Được thích
0
77 #1
Switch hay còn gọi là bộ chuyển mạch là một thiết bị mạng dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao. Theo mô hình này, Switch hoạt động như một thiết bị trung tâm, nơi kết nối tất cả các máy tính. Từ đó, tuyến đường tạo ra một liên kết tạm thời để truyền dữ liệu đi.

Vai trò của bộ chuyển mạch trong phân phối gói (bước 1/4)
Thông thường, mạng của bạn sẽ có một bộ chuyển mạch giữa máy chủ và bộ định tuyến. Trong ví dụ nhiều phần này, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trên Switch khi máy chủ giao tiếp với bộ định tuyến.

Hãy nhớ rằng Switch không làm thay đổi khung hình theo bất kỳ cách nào. Khi bộ chuyển mạch nhận được một khung, nó sẽ chuyển tiếp nó đến cổng thích hợp theo bảng địa chỉ MAC.

Ứng dụng trên máy chủ A phải gửi dữ liệu đến mạng từ xa. Trước khi chuyển tiếp các gói IP tới cổng mặc định, địa chỉ MAC của máy chủ cần phải được lấy. ARP trên Máy chủ A đưa ra một yêu cầu ARP và gửi yêu cầu đó dưới dạng khung phát sóng. Switch nhận yêu cầu ARP trước khi nó đến các thiết bị khác trên mạng.

Khi bộ chuyển mạch nhận được khung, nó cần chuyển tiếp nó trên cổng thích hợp. Tuy nhiên, trong ví dụ này, địa chỉ MAC nguồn không có trong bảng địa chỉ MAC của bộ chuyển mạch. Bộ chuyển mạch có thể học ánh xạ cổng của máy chủ nguồn từ địa chỉ MAC nguồn trong khung, vì vậy bộ chuyển mạch sẽ thêm thông tin vào bảng (0800: 0222: 2222 = FastEthernet port 0/1).

Vai trò của bộ chuyển mạch trong phân phối gói (bước 2/4)
Bộ chuyển mạch sẽ gửi khung đến tất cả các cổng ngoại trừ cổng mà nó đến.

Vai trò của switch trong phân phối gói (bước 3/4)
Bộ định tuyến trả lời yêu cầu ARP và gửi gói trả lời ARP trở lại người gửi dưới dạng khung unicast. Bộ chuyển mạch học cách ánh xạ cổng của địa chỉ MAC của bộ định tuyến từ địa chỉ MAC nguồn trong khung. Switch thêm nó vào bảng địa chỉ MAC (0800: 0333: 2222 = FastEthernet0 / 3) cổng

Vai trò của bộ chuyển mạch trong phân phối gói (bước 4/4)
Địa chỉ đích của khung (Máy chủ A) được tìm thấy trong bảng địa chỉ MAC, vì vậy bộ chuyển mạch có thể chuyển tiếp khung trên các cổng FastEthernet 0/1. Nếu địa chỉ đích không được tìm thấy trong bảng địa chỉ MAC, bộ chuyển mạch sẽ cần điền vào khung trên tất cả các cổng ngoại trừ cổng mà nó đến.

Tất cả các khung đi qua Switch vẫn không thay đổi. Bộ chuyển mạch thiết lập bảng địa chỉ MAC của riêng nó theo địa chỉ nguồn của khung nhận được và gửi trực tiếp tất cả các khung unicast đến máy chủ đích theo địa chỉ MAC đích và cổng được lưu trữ trong bảng địa chỉ MAC.
 

Theo dõi Youtube

MSI Pulsating Power

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom