du en

  1. wint

    Rò rỉ thêm hình ảnh và thông tin về BlackBerry Hamburg & Rome

    BlackBerry từng được coi là người dẫn đầu trên thị trường smartphone và mang tầm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc cách mạng điện thoại. Nhưng "dâu đen" lại đang trên cùng một thuyền với Microsoft, chết dần chết mòn với hệ điều hành độc quyền của mình. Con thuyền ấy đang chìm dần giữa đại dương bao...
Top Bottom