nhn tin

  1. Ryankog

    Thế giới chat: WhatsApp đứng đầu, Messenger thứ nhì và Viber thứ ba

    Bạn thường dùng ứng dụng chat nào nhiều nhất? Có phải đó là Messenger, WhatsApp, hoặc Viber, Line hay WeChat? Bạn có muốn biết đâu là ứng dụng nhắn tin được nhiều người Việt Nam sử dụng nhất không? Dựa trên dữ liệu từ 187 quốc gia, trang SimilarWeb đã hoàn thành thống kê những ứng dụng nhắn tin...
  2. Duy Lê

    Những người hay dùng biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin thường xuyên nghĩ về SEX?

    Kết quả từ cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm bởi trang hẹn hò Match.com cho thấy những người hay sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emoji) trong lúc trò chuyện có xu hướng nghĩ về tình dục (sex) nhiều hơn những người khác. Được biết, đây là kết quả dựa trên ý kiến thu được từ 5675 người độc...
Top Bottom